Om vår vägförening

Haverdalsstrands vägförening har till främsta uppgift att främja trafiksäkerheten inom ansvarsområdet, utom Tångvägen och Haverdalsvägen som Trafikverket ansvarar för. Utöver vägarna ingår även gatubelysning och vissa grönområden. Nytt  från 2012 är Skallens Norberg. Ett rekrationsområde med stenhuggarekultur.

Haverdalsstrands vägförening ansvarar för 22 600 m väg i Haverdal. 
(Kulla vägförening 7 400 m. Totalt i hela Haverdal 30 000 m väg)

Våra målsättningar

Här ser du en översikt för våra viktigaste målsättningar i föreningen.

  1. Alla vägar inom området skall vara farbara på ett säkert sätt året om för alla trafikanter. Som trafikanter räknas gångtrafikanter, cyklar, mopeder, bilar, bussar, lastbilar och övriga fordon som får framföras på allmänna vägar.
  2. Gatubelysningen skall vara så utbyggd att alla gång-trafikanter kan känna sig trygga och se bra den 22 dec.    kl 19.00 på kvällen och resten av året.
  3. Grönområdet skall i första hand röjas och hålla användbara av markägaren och i vissa fall kan vägföreningen utföra arbeten. Några exempel är: dålig sikt i kurvor, träd eller buskar som växer ut över  vägbanan eller som hindra belysningen från gatlyktor att lysa på vägen.
  4. Skallens Norberg är ett alternativ till Utsiktsplatsen vid havet. Från bostadsgatorna vid skogskanten kan man vandra runt i skogen på rödmarkerad stig. Vid Stenhuggarevägen 33 går en handikappsanpassad stig (300 m) för rullstolar till stora utsiktsplatsen. Här finns ett trädäck (41 m över havet) med två bord varav ett för två rullstolar. Där njuter du av utsikten över Kattegatt och solnedgången till vacker fågelsång. I det stora stenbrottet finns bord med sittplatser. Målet är att återskapa området till 1950-talets utseende då stenbrytningen lades ner. 
  5. Växtligheten vid vägarna skall vara anpassad så att sikten och framkom-ligheten inte begränsas för trafikanter. Särskilt viktigt är vägkorsningar och kurvor.

Halmstads kommuns förslag till  övertagande av vägföreningar

Resultatet av utredningen ska användas som underlag för ett politiskt beslut i full-mäktige om kommunen ska överta huvudmannaskapet för vägföreningen eller inte.
För mer information se Halmstads kommuns hemsida "Prioritering vägföreningsområde" eller länken nedan
http://www.halmstad.se/resortrafik/gatorochvagar/enskildavagar/vagforeningar/prioriteringvagforeningsomrade.10886.html

Sidan uppdaterades senast 2018-10-09.

Ordförande har ordet!

2018-10-09

 

Hej alla medlemmar.
 
Hösten är här och den varma sommaren är ett minne blott. Det har varit mycket folk, bilar, cyklister i rörelse här i vårt härliga Haverdal.
Jag börjar med det som är mest akut. Hårt tryck på våra vägar, Tore Gudmarssons väg, Tångvägen, Haverdalsvägen, Särdalsvägen och Smeavägen.
Vi har 30 km i hela Haverdalsområdet.
Tättbebyggt område. Det är många som nonchalerar hastigheten. Vi har en Hastighetsdisplay som visar vilken hastighet man kör i.  Den visar också statistik, vilken tid och vilken hastighet bilen kör från båda hållen. Hastighetsinformation från olika vägar finns på vår hemsida.
Vi jobbar nu på att få fler permanenta farthinder så att hastigheten går ner till 30 km.
Min andra punkt som jag tycker är mycket viktig. Växtligheten från trädgårdar över vägar och vägrenar.
Det är fastighetsägarens ansvar att hålla rent från växtlighet utanför tomtgränsen. Vi har lagt ut detta på hemsidan.
Flera har fått uppmaning att klippa o rensa utanför sin fastighet.
Vi hoppas i styrelsen på att Ni hjälper oss att få ner hastigheterna och att det blir rensat o klippt utanför Era tomter. Man måste kunna gå vid sidan av vägen.
Min tredje punkt. Brevlådor och sopkärl skall stå i tomtgränsen för att gående skall kunna gå där. Det står på hemsidan.
 

Med vänliga hälsningar 
Lena Weibull
Ordförande

Här kör vi i 30 km/h

För allas trevnad och säkerhet  i Haverdal respektera högsta hastigheten 30 km/h.

Fakta från Trafikverket
Om hastigheten är 30 km/h motsvarar det fritt fall på 3 m
Chansen att överleva är stor. 
Om gående blir påkörd av bil i 50 km/h  motsvarar  det  fritt fall på 10m. 
Chansen att överleva är då minimal. 
Respekterar 30 km-gränsen.