Om vår vägförening

Haverdalsstrands vägförening bildades 24 januari 1953.
Haverdalsstrands vägförening har till främsta uppgift att främja trafiksäkerheten inom ansvarsområdet, utom Tångvägen och Haverdalsvägen som Trafikverket ansvarar för. Utöver vägarna ingår även gatubelysning och vissa grönområden. Nytt  från 2012 är Skallens Norberg. Ett rekrationsområde med stenhuggarekultur.

Haverdalsstrands vägförening ansvarar för 22 600 m väg i Haverdal. 
(Kulla vägförening 7 400 m. Totalt i hela Haverdal 30 000 m väg)

Klicka på kartan så blir den större och täcker hela området.

Våra målsättningar

Här ser du en översikt för våra viktigaste målsättningar i föreningen.

  1. Alla vägar inom området skall vara farbara på ett säkert sätt året om för alla trafikanter. Som trafikanter räknas gångtrafikanter, cyklar, mopeder, bilar, bussar, lastbilar och övriga fordon som får framföras på allmänna vägar.
  2. Gatubelysningen skall vara så utbyggd att alla gång-trafikanter kan känna sig trygga och se bra den 22 dec.    kl 19.00 på kvällen och resten av året.
  3. Grönområdet skall i första hand röjas och hålla användbara av markägaren och i vissa fall kan vägföreningen utföra arbeten. Några exempel är: dålig sikt i kurvor, träd eller buskar som växer ut över  vägbanan eller som hindra belysningen från gatlyktor att lysa på vägen.
  4. Skallens Norberg är ett alternativ till Utsiktsplatsen vid havet. Från bostadsgatorna vid skogskanten kan man vandra runt i skogen på rödmarkerad stig. Vid Stenhuggarevägen 33 går en handikappsanpassad stig (300 m) för rullstolar till stora utsiktsplatsen. Här finns ett trädäck (41 m över havet) med två bord varav ett för två rullstolar. Där njuter du av utsikten över Kattegatt och solnedgången till vacker fågelsång. I det stora stenbrottet finns bord med sittplatser. Målet är att återskapa området till 1950-talets utseende då stenbrytningen lades ner. 
  5. Växtligheten vid vägarna skall vara anpassad så att sikten och framkom-ligheten inte begränsas för trafikanter. Särskilt viktigt är vägkorsningar och kurvor.

Halmstads kommuns förslag till  övertagande av vägföreningar

Resultatet av utredningen ska användas som underlag för ett politiskt beslut i fullmäktige om kommunen ska överta huvudmannaskapet för vägföreningen eller inte.
För mer information se Halmstads kommuns hemsida "Prioritering vägföreningsområde" eller länken nedan

se  senast uppdaterad 23/1 2019, se  https://www-dev.halmstad.se/trafikinfrastruktur/gatorochvagar/enskildavagar/vagforeningar/prioriteringvagforeningsomrade.10886.html

Sidan uppdaterades senast 2020-09-16.

Nyheter/information 2020

2020-06-03
Sommarmötet 22/6 INSTÄLLT
P.g.a. Coronapandemin ställer vi in Sommarmötet på Annies gård den 22 juni kl. 18.00.
Har ni frågor är ni välkomna att kontakta oss. Ordförande mobilnr  070 - 954 92 11.

2019-11-09

 Avstängning av Klövervägen ca 150 m från Särdalsvägen. Anledningen är att över 500 bilar kör sträckan per dag under sommaren och ett fåtal bilar håller 30 km.Högsta hastigheten var 105 km. Sträckan är en del av Kattegattsleden med mycket cyklister under sommaren. Nackdelen med avstängningen är att Blåklintsvägen har fått mer trafik 150 - 250 bilar per dag mest boende i området.

Bussbula har anlagts vid slutet av backen Smeavägen 39 vid hyreshusen.

Tore Gudmarssons väg har det kört över 1000 bilar en varm sommar dag.
Vägföreningen har skrivet till kommun för att det skall anläggas fler Parkeringsplatser för badande.

Under 2020 planerar Vägföreningen att se över befintliga gupp så att de blir mer hastighetsdämpande. Under åren har de planats ut och fyller inte den ursprungliga uppgiften. Vi får prioritera vilka gupp som skall åtgärdas under 2020.

På stigen Stenvägen - Särdalsvägen har en fålla satts upp så att det inte går att cykla i hög fart ut på Särdalsvägen. 

Med vänliga hälsningar 
Styrelsen

Här kör vi i 30 km/h

För allas trevnad och säkerhet  i Haverdal respektera högsta hastigheten 30 km/h.

Fakta från Trafikverket
Om hastigheten är 30 km/h motsvarar det fritt fall på 3 m
Chansen att överleva är stor. 
Om gående blir påkörd av bil i 50 km/h  motsvarar  det  fritt fall på 10m. 
Chansen att överleva är då minimal. 
Respekterar 30 km-gränsen.