Adressändring - Meddelande

Vår e-mailadress: haverdal30571@yahoo.se   Här kan vi ställa frågor eller lämna förslag på förbättringar.
Vår postadress: Haverdalsstrands vägförening, Blåklintsvägen 14, 30571 HAVERDAL
Vårt organisationsnummer: 717905-4882

Fastighetsägare som vill informera eller ställa fråga till styrelsen kan utnyttja nedersta fältet "Kommentar och meddelande till styrelsen". Om ni inte vill skicka e-mail. 
Alternativ.
Kontakt med ordförande mobilnummer  070 - 954 92 11.

Om ni flyttar till eller från er fastighet i Haverdal är det viktigt att ni adressändrar.  Varje år får vägföreningen en uppdatering från Lantmäteriet. Har Lantmäteriet inte rätt adress blir det fel i vårt register.   

Följande uppgifter vill vi att ni lämnar vid adress/fastighetsbyte inom Haverdalstrands vägförenings ansvarsområde: 


  • (Registerad fastighetsägare efter den 31 okt är betalningsansvarig för vägföreningsavgiften)