Felanmälan till Tekniska kontoret

Alla kan hjälpa till att rapportera till TF (Teknisk & Fritidsförvaltningen) vägunderhåll och driftsfrågor.

Exempel: Potthål i vägen och vägkanten. Gatubelysning som slocknat. Sly som växer över vägen. Diken som inte fungerar. Grässvål som växer över vägkanten så att vatten inte kan rinna av vägen. Vägar som håller på att undermineras av vatten som rinner från vägen. 

Uppge även gatuadressen  där problemet finns. 

OBS. När vi anmält till Halmstad direkt har de övertaget ansvaret.
Uppstår det en olycka bör Teknik och fritidsförvaltningen ersätta den drabbade.

Kontakta Felanmälan:
E-post :   Halmstad direkt      direkt@halmstad.se

Telefon dagtid: 035 -13 70 00    
FAX:  035 - 13 77 30

Telefon jour:    
035 - 10 91 66  (Efter normal arbetstid helger för akuta problem. Ex vattenläcka)