Hastighetsstatistik från olika vägar i Haverdal.

Vägföreningen har köpt in en digital "Hastighetsregisterings tavla" som registerad hastigheten och ger statistik för vägarna nedan. Tyvärr är det "sorglig" läsning. I vårt område med 30 km i HELA Haverdal är det flera bilar som kört 105 km och över  100 km vid flera tillfällen. Bilisten har inte klarat av att läsa skyltarna 30 km och sin egen hastighetsmätare som inte skall visa mer än 30 km. Speciellt sorgligt är att man inte håller hastigheten förbi SKOLAN utan utsätter barnen för stora risker.
Ni kan läsa i nedan PDF-filer vilka hastigheter bilarna har i Haverdal. TYVÄRR innebär det att Vägföreningen får med olika åtgärder göra så att hastigheten efterlevs. Statistiken skickas till Polisen och vi hoppas därigenom att de kommer hit och har hastighetskontroller.

SÄRDALSVÄGEN 58.
9 - 23 JULI 2017

KLÖVERVÄGEN 18
26 JULI - 23 AUG. 2017

Smeavägen 44
juli & okt 2018

Blåklintsvägen 24
Augusti & september 2019