Kallelser och inbjudningar

Kallelse till Årsmöte

Årsmöte 2021,  Lördagen den 6 mars klockan 10:00. Plats, Annies gård
Årsmöte 2022,  Lördagen den 5 mars klockan 10:00. Plats, Annies gård 

Motioner till årsmöte skall lämnas in till styrelsen före den 15 februari.

Förtydligande om att lämna motion.
Motioner kan endast lämnas av medlemmar. 
(Medlem har ett andelstal. Två eller flera ägare på samma fastighet skall alla skriva under på motionen.
Förening utan andelstal kan inte lämna in motion).
Motionen skall undertecknas av behörig medlem.

Motioner och förvaltningsberättelse/verksamhetsberättelse finns tilgänglig på nedan adress efter styrelsemötet före årsmötet. Ofta inom ca en vecka efter den 15 februari.

Motionen lämnas eller skickas till:
Haverdalsstrands Vägförening 
c/o Monika Nylander
Blåklintsvägen 14
30571 HAVERDAL
 


Förtydligande om röstning på årsmötet.
Varje fastighet har en röst. Om det är flera ägare på samma fastighet skall fullmakt från övriga lämnas till den som skall rösta på årsmötet. Medlems rösträtt kan göras av ombud och för högst en fastighet. Ombudet meddelar sin närvaro till styrelsens sekreterare före årsmötet. Fullmakt för ombud gäller enligt ovan vid flera fastighetsägare av samma fastighet.

Inbjudan till Sommarmöte

Sommarmöte 2020,  Måndagen den 22 juni klockan 18:00. Plats, Annies gård INSTÄLLT 
Sommarmöte 2021,  Måndagen den 28 juni klockan 18:00. Plats, Annies gård
Sommarmöte 2022,  Måndagen den 27 juni klockan 18:00. Plats, Annies gård