Kallelser och inbjudningar

Kallelse till Årsmöte

Årsmöte 2020,  Lördagen den 7 mars klockan 10:00. Plats, Annies gård 
Årsmöte 2021,  Lördagen den 6 mars klockan 10:00. Plats, Annies gård

Motioner till årsmöte skall lämnas in till styrelsen före den 15 februari.

Förtydligande om att lämna motion.
Motioner kan endast lämnas av medlemmar. 
(Medlem har ett andelstal. Två eller flera ägare på samma fastighet skall alla skriva under på motionen.
Förening utan andelstal kan inte lämna in motion).
Motionen skall undertecknas av behörig medlem.


Motionen lämnas eller skickas till:
Haverdalsstrands Vägförening 
c/o Monika Nylander
Blåklintsvägen 14
30571 HAVERDAL 

Inbjudan till Sommarmöte

Sommarmöte 2020,  Måndagen den 22 juni klockan 18:00. Plats, Annies gård
Sommarmöte 2021,  Måndagen den 28 juni klockan 18:00. Plats, Annies gård