Kallelser och inbjudningar

Kallelse till Årsmöte

Årsmöte 2019 Lördagen den 2 mars klockan 10:00. Plats, Annies gård
Årsmöte 2020,  Lördagen den 7 mars klockan 10:00. Plats, Annies gård 

Motioner till årsmöte skall lämnas in till styrelsen före den 15 februari.

Inbjudan till Sommarmöte

Sommarmöte 2018,  Måndagen den 25 juni klockan 18:00. Plats, Annies gård
Sommarmöte 2019,  Måndagen den 24 juni klockan 18:00. Plats, Annies gård