SKALLENS NORBERG      

Rekreationsområde med stenhuggarekultur och fornminnen.

loading...

Skallens Norberg är ett skogsparti med blandskog, tall, bok, björk, ek m.m. Området skänktes i slutet av 1970-talet av exploatören Yngve Larsson när husen runt berget var färdigbyggda.

Stenbrytningen började på 1870-talet. Under början av 1900-talet fram till ca 1950 var nästan halva Skallen var ett stort stenbrott. Idag finns stenskärv, stora stenar och branta stenväggar kvar. Genom de stora höjdskillnaderna finns en fantastisk utsikt över Kattegatt från de två utsiktsplatserna. Från den stora utsiktsplatsen ser man till Glommen och Falkenberg samt Busörrevet och Kattegatt.

Målet är att återskapa stenbrottet till samma utseende som när det lämnades under 1950-talet. En stenhuggaretunna i naturlig storlek med regn/vindskydd byggs i stora stenbrottet.

Biologiska mångfalden (insekter, ödlor, fåglar m.m.) i området utvecklas genom att spara lövskog, blommande växter, bär och torra döda träd. Den biologiska mångfalden innebär att det kan se lite ovårdat ut och ris ligger kvar på marken.

I några vattensamlingar finns ödlor som får en bättre vattenmiljö genom att solljuset kan lysa på vattenspegeln. Väster om stora utsiktsplatsen finns den största dammen med ödlor och annat vattenliv.

På vägen upp till stora utsiktsplatsen finns två fornminnen. Röse och stensättning.

 Eftersom skogen ger vindskydd blir området ett bra komplement till Haverdals vackra strandområde under blåsiga dagar. Genom att gå på den stora stigen (röda) upplever man skillnaden på hur berget såg ut före under och efter stenbrytningen. Från Stenhuggarevägen vid Smeavägen finns en 300 m lång stig som är rullstolsanpassad.
Vid stora utsiktsplatsen finns ett trädäck med plats för 14 personer och 2 rullstolar. 

TÄNK PÅ BARNEN!

Det finns många branta platser i området 1- 6 m.
LÅT INTE BARN SPRINGA FRITT I OMRÅDET!

KARTA ÖVER OMRÅDET

Klicka på kartan ovan för att förstora den.